Asociace logopedů ve školství - Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR

O projektu "Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR"

Projekt  „Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR“, reg. číslo CZ.1.07.1.2.00/14.0106 byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nositelem projektu je Asociace logopedů ve školství, o.s.


V rámci projektu bylo realizováno celkem 36 vzdělávacích kurzů „Logopedická prevence“ v celé ČR (mimo Ústeckého kraje a Hl. města Prahy). Vzdělávací kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ. Každý vzdělávací kurz je určen pro 30 pedagogických pracovníků, kteří následně budou pracovat s hlavní cílovou skupinou projektu, tj. dětmi a žáky přímo na svých pracovištích. Jedná se o intenzivní práci se skupinou 5-ti dětí nebo žáků po dobu dvou měsíců. O této činnosti se vede podrobná evidence, kterou odevzdá frekventant na druhé části kurzu.


Časová dotace jednoho vzdělávacího kurzu je 40 hodin, které budou rozděleny na dvě části. První část je čtyřdenní a proběhne v ní teoretická část kurzu včetně praktické ukázky logopedické intervence. Druhá část je jednodenní. Mezi první a druhou částí kurzu budou účastníci kurzu pracovat s dětmi a žáky přímo na svém pracovišti. Ke své práci budou využívat poskytnuté výukové a didaktické materiály. Druhá část kurzu se bude konat až po ukončení tohoto dvouměsíčního období. Součástí druhé části kurzu bude vyhodnocení vzdělávacího kurzu, závěrečný pohovor a odevzdání dokumentace o činnosti s dětmi či žáky.


Pedagogičtí pracovníci získají znalosti v oblasti logopedické prevence. Vzdělávací kurz vybaví účastníky dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem a žákům s poruchami komunikace, o tvorbě inkluzivního prostředí třídy a předcházení poruchám řeči. Pedagogickým pracovníkům budou poskytnuty informace o logopedické intervenci a prakticky jim bude ukázán správný nácvik výslovnosti u dětí.


Účastníci kurzu získají výukový materiál „Metodická příručka logopedické prevence pro účastníky kurzu“ a didaktické pomůcky „Říkadla a omalovánky“ a "Kytice", materiály budou sloužit účastníkům kurzu a především dětem a žákům. Veškeré výukové a didaktické materiály jsou poskytovány účastníkům v rámci zaplaceného kurzovného. 


Úspěšní absolventi vzdělávacího kurzu získají Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu „Logopedická prevence“. Logopedická prevence je součástí novelizovaného Metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, které vydala náměstkyně ministryně v srpnu 2009.


Do vzdělávacího kurzu se můžete přihlásit prostřednictvím menu „Přihláška“. V případě dotazů kontaktujte krajského koordinátora pro svůj kraj. Veškeré kontaktní údaje naleznete v menu „Kontakty“.

Od 1.4.2013 probíhá udržitelnost projektu a dochází k úpravám názvu i rozsahu počtu hodin kurzu. Kurz se nazývá "Primární logopedická prevence" a celková časová dotace je 60 vyučovacích hodin. Podrobnější informace jsou k dispozici v menu Úřední deska.

Investice do rozvoje a vzdělávání

aktuality

Středočeský kraj - 1. část vzdělávacího kurzu "Primární logopedická prevence"
3.2.2020

  Ve dnech 17. 08 .-20. 08. 2020 proběhne první část vzdělávacího kurzu "Primární...

zobrazit více »

www.alos-lp.cz

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & ALOS o.s. © 2010