Asociace logopedů ve školství - Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR

Jihomoravský kraj - Uherské Hradiště - vzdělávací kurz "Primární logopedická prevence"

Další vzdělávací kurz v Jihomoravském kraji se uskuteční ve dnech 10.02. - 13.02.2014. Kurz je cíleně zaměřen na pedagogické pracovníky z okresu Hodonín a Břeclav, vzdělávací kurz má časovou dotaci 60 hodin, z toho 20 hodin činí praxe. Kurzovné je 2 500,- Kč. Zahrnuje lektorné, výukové a didaktické materiály, které budou poskytnuty na vzdělávacím kurzu. Úhrada bude provedena bankovním převodem na základě obdržené faktury. Místem konání je SPC pro žáky s vadami řeči, pobočka Uh. Hradiště, Zelené náměstí 1292 (zahájení v 8:00 hod.) Pro přihlášení do vzdělávacího kurzu je nutné vyplnit přihlášku na těchto webových stránkách. Pro účastníky je připraveno malé občerstvení. Ubytování, stravu a dopravu si účastníci musí zajistit a uhradit sami (popř. zaměstavatel).   Těšíme se Vaši účast   Projektový tým ALŠ, o.s.

Investice do rozvoje a vzdělávání

aktualní informace

www.alos-lp.cz

Foxlea Design tvorba www Foxlea Design & ALOS o.s. © 2010